Tillbaka

Image

Kingdom Bank (Jamii Bora Bank Ltd)

Jamii Bora Bank har namnändrats till Kingdom Bank. Den är starkt förankrad i mikrofinansverksamheten och ser möjligheterna i att nå människorna med de riktigt små inkomsterna och erbjuda alla en stege att klättra på för att ta sig ur fattigdom. 
Nordic Microcap Investment har avyttrat hela sitt aktieinnehav i Kingdom Bank under 2021/2022.

www.kingdombankltd.co.ke