Investeringsmöjligheter

Bolagets ägare har investerat i aktier.

Handel i aktien

Bolagets aktie handlas inte på någon organiserad marknadsplats.

Aktieägarinformation

Aktieägare kan logga in på Min sida och ta del av aktuell information om bolaget som vänder sig specifikt till aktieägarna.