Vi bygger mikrofinansbanker i Afrika

Nordic Microcap Investment AB investerar i den växande afrikanska mikrofinansmarknaden söder om Sahara.

De finansiella institutioner som vi investerar i har siktet inställt på att vara marknadsledande i sina länder. De erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till vanliga människors finansiella behov i länder där majoritet av befolkningen lever under knappa materiella förhållanden.

Ordinarie Bolagsstämma genomfördes 28 april, 2021. Protokoll finns under Min sida. För Kallelse och Agenda Klicka här.

Informationsmöte inför ordinarie bolagsstämma genomfördes per telefon 14 april, 2021. För Inbjudan och Agenda Klicka här. 
                                                                         
Aktieägare som saknar inloggningsuppgifter för "Min sida" uppmanas kontakta bolagets vd Lars-Olof Hellgren (lars-olof.hellgren@progresscapital.se) för vidare instruktion.