Vi bygger mikrofinansbanker i Afrika

Nordic Microcap Investment AB är en av de ledande aktörerna i Sverige för investeringar i den växande afrikanska mikrofinansmarknaden söder om Sahara.

Tillsammans med lokala partners i länder söder om Sahara bygger vi upp lokalt förankrade mikrofinansinstitutioner. 


De finansiella institutioner som vi investerar i har siktet inställt på att vara marknadsledande i sina länder. De erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till vanliga människors finansiella behov i länder där majoritet av befolkningen lever under knappa materiella förhållanden.
Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 13 juni 2019, kl 13.00 i Uppsala.