Vi bygger mikrofinansbanker i Afrika

Nordic Microcap Investment AB investerar i den växande afrikanska mikrofinansmarknaden söder om Sahara.

De finansiella institutioner som vi investerar i har siktet inställt på att vara marknadsledande i sina länder. De erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till vanliga människors finansiella behov i länder där majoritet av befolkningen lever under knappa materiella förhållanden.

INBJUDAN AKTIEÄGARMÖTE 10 JUNI 2020.                     

                                                                         
VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE BOLAGSSTÄMMA

Med anledning av pågående Corona-pandemi genomförs årets bolagsstämma i två steg:
1. Informellt aktieägarmöte 10 juni 2020 (telefonkonferens)
2. Formell bolagsstämma i Uppsala 24 juni 2020

Läs mer

Aktieägare som saknar inloggningsuppgifter för "Min sida" uppmanas kontakta bolagets vd Lars-Olof Hellgren (lars-olof.hellgren@progresscapital.se) för vidare instruktion.