Vi bygger mikrofinansbanker i Afrika

Nordic Microcap Investment AB investerar i den växande afrikanska mikrofinansmarknaden söder om Sahara.

De finansiella institutioner som vi investerar i har siktet inställt på att vara marknadsledande i sina länder. De erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till vanliga människors finansiella behov i länder där majoritet av befolkningen lever under knappa materiella förhållanden.

Ordinarie Bolagsstämma hölls den 15 juni 2022, kl 13.00 i Uppsala. Protokoll finns under Min sida/Aktieägarinformation.

Information från styrelsen vid årsstämman 15 juni 2022 finns under Min sida/Aktieägarinformation.


                                                                         
Aktieägare som saknar inloggningsuppgifter för "Min sida" uppmanas kontakta bolagets vd Lars-Olof Hellgren (lars-olof.hellgren@progresscapital.se) för vidare instruktion.