Vi bygger mikrofinansbanker i Afrika

Nordic Microcap Investment AB investerar i den växande afrikanska mikrofinansmarknaden söder om Sahara.

De finansiella institutioner som vi investerar i har siktet inställt på att vara marknadsledande i sina länder. De erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till vanliga människors finansiella behov i länder där majoritet av befolkningen lever under knappa materiella förhållanden.

Ordinarie Bolagsstämma hålls 28 april, 2021. Mer information om formerna för stämman kommer att publiceras senare.
Informationsmöte inför ordinarie bolagsstämma hålls per telefon 14 april, 2021 kl 10.00. 
                                                                         
Aktieägare som saknar inloggningsuppgifter för "Min sida" uppmanas kontakta bolagets vd Lars-Olof Hellgren (lars-olof.hellgren@progresscapital.se) för vidare instruktion.